- Omplassering -

- Omplassering av eldre valper eller voksne hunder -

Noen ganger skjer det endringer i livet til våre valpekjøpere som gjør at hundene må omplasseres/selges til nye familier. Vi kjøper tilbake disse hundene så langt det lar seg gjøre i praksis for å finne et nytt og varig hjem. Vi bistår gjerne med omplassering til de vi ikke har mulighet til å hente hjem til oss slik at vi kan legge inn informasjon av disse hundene her.

Kontakt oss for mer info eller vidreformidling til eier

mail: polarhiet@hotmail.com

mobil: 93008988

 


18 oktober 2018

Vi leter alltid etter aktive hjem som kan eie hunder på sameie med oss. Vedr sameie kan avtalen leses på Norsk Polarhundklubb sin hjemmeside under samojed og valper. Vi anser hunden som solgt, men kjøper oss avlsrett og delvis utstillingsrett ved å gi prisreduksjon.