- Omplassering -

- Omplassering av eldre valper eller voksne hunder -

Noen ganger skjer det endringer i livet til våre valpekjøpere som gjør at hundene må omplasseres/selges til nye familier. Vi kjøper tilbake disse hundene så langt det lar seg gjøre i praksis for å finne et nytt og varig hjem. Vi bistår gjerne med omplassering til de vi ikke har mulighet til å hente hjem til oss slik at vi kan legge inn informasjon av disse hundene her.

Kontakt oss for mer info eller vidreformidling til eier

mail: polarhiet@hotmail.com